Speciális technológiák

A középületek tervezésénél, kivitelezésénél, üzemeltetésénél egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a speciális technológiák. A mindent átszövő IT-hálózatok, a hozzájuk kötődő biztonsági, vezérlési, világítási, audio-vizuális, információs, szórakoztató és még ezernyi célt megvalósító rendszerek összetettségüknél, újszerűségüknél, állandóan változó technológiájuknál fogva a hagyományos tervezési struktúrákban mindig kakukktojásnak számítanak. Pedig a nagyobb beruházások esetében immáron a teljes költségvetés két számjegyű százalékát emésztik fel ezek a megtervezendő majd beépítendő speciális technológiák, így már a teljes költségvetés szempontjából sem elhanyagolható, hogy mennyire átgondolt, a komplex épületet, a célt és a büdzsét is figyelembe vevő tervek készülnek.

Minden épület egyre bonyolultabbá válik, de többek között a kulturális intézmények, iskolák, üzletközpontok, sportlétesítmények, szállodák igényeinek kielégítésére ma már egész elképesztő mennyiségű és összetettségű technológiát, speciális rendszert kell alkalmaznunk.

Az épületek összes többi, "hagyományos építészethez kötődő" költsége már jó közelítéssel becsülhető általánosan használt, jól működő módszerek, "ökölszabályok" segítségével, de a speciális technológiák a legtöbb beruházás esetén a "fekete ló" szerepében tündökölnek. Ebből következően félelem, bizonytalanság, majd elhibázott döntések sorozata kíséri útjukat, determinálja megvalósulásuk minőségét a teljes beruházás során.

A T23 Stúdió biztos kapaszkodót, szakszerű útmutatást, racionális döntés-előkészítést kínál ebben az útvesztőben! Az igények és anyagi, illetve műszaki lehetőségek összehangolásával, a lehetséges alternatívák bemutatásával, választásuk hatás-elemzésével, az egymással összefüggő rendszerek kompatibilitási problémáinak előzetes felmérésével teremtjük meg beruházása biztos alapját és végigvitelét a speciális technológiák területén!

 

Tervezés

Középületek, kulturális intézmények - színházak, művelődési házak, oktatási intézmények - egyetemi, iskolai épületek, sportlétesítmények - stadionok, sportközpontok, ipari létesítmények - csarnokok, üzletközpontok - plázák, konferencia-központok, termek, szállodák, resortok, irodaházak, multifunkcionális vagy speciális célú épületek, tehát bármilyen speciális tehnológiát igénylő beruházás teljes körű, vagy részleges tehnológiai tervezése és követése a koncepció kidolgozástól a megvalósulásig.

Szakértés

Megvalósult, (de esetleg nem megfelelően működő) rendszerek felülvizsgálata, megoldási javaslatok kidolgozása, kár-minimalizálás, terv-fázisban vagy rész-megvalósulási szakaszban kockázat-elemzés, felülbírálat, gyors akcióterv kidolgozás, korszerűsítési lehetőségek és költség-szintek, térülés és avulási kockázat-számítások, becslések. Üzemeltetetési költség-optimalizáció korszerű technológiákra való javaslat-tétellel, térülési számításokkal.

Konzulencia

Legyen szó már kész tervekről, vagy az első pillanattól kezdve konculencia-igényről a speciális technológiák területén, örömmel állunk megrendelőink rendelkezésére. Terv-előkészítés, szempont-összeállítás, sarokszámok kalkulálás, költség-szint analizáció, közbeszerzési, pályáztatási előkészítés, terv-, illetve ajánlat-bírálat, szakértői konzultáció, megvalósulás során felügyelet, költség-optimalizálás szolgáltatásaink között.

> A T23 Stúdió referenciamunkái <